วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ใหม่ล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 11 จังหวัดทั่วประเทศ (เดือน มิ.ย.55)

สำนักงานประกันสังคม ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 11 จังหวัดทั่วประเทศ  (เดือน มิ.ย.55)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดน่าน (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดเชียงราย (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดสงขลา (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดลำพูน (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดพะเยา (รับสมัครพนักงาราชการ)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (รับสมัครพนักงานราชการ)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ (รับสมัครพนักงานราชการ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการประกันสังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
- กฎหมายประกันสังคม
- สวัสดิการแรงงานนอกระบบ
- อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม

- แนวข้อสอบนักวิชากาแรงงาน
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com


แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเลย 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตาก 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา

แนวข้อสอบสำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน ใหม่ล่าสุด 
11.    ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในกรณีใด
ก.    ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนด
ข.    มีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าด้วยเหตุใด
ค.    ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องไม่ประสงค์ที่จะเจรจาต่อไป
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
12.    ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนดหรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าด้วยเหตุใดให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อข้อพิพาทแรงงานทราบภายในระยะเวลาเท่าใด
ก.    48  ชั่วโมง                    ข.  24   ชั่วโมง
ค.   3  วัน                    ง.   7  วัน
ตอบ  ข.  24   ชั่วโมง
13.    เมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับแจ้งข้อพิพาทแรงงาน ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องตกลงกันภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง
ก.    5  วัน                    ข.  3  วัน
ค.   10  วัน                    ง.  7  วัน
ตอบ  ก. 5  วัน
14.    ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างเกิดข้อพิพาทกันและตกลงกันได้ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต้องทำอย่างไร
ก.    ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมในการเจรจาของทั้งสองฝ่าย
ข.    ทำข้อตกลงกันโดยวาจาและมีพยานของทั้งสองฝ่ายในการเจรจา
ค.    นายจ้างต้องนำข้อตกลงไปประกาศให้ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทราบ
ง.    ถูกทั้ง   ก  และ  ค
ตอบ  ง. ถูกทั้ง   ก  และ  ค
15.    จากข้อ  14 นายจ้างต้องนำข้อตกลงไปประกาศให้ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทราบ
โดยเริ่มประกาศภายในกี่วัน และปิดประกาศไว้เป็นเวลากี่วัน
ก.     ประกาศภายใน  1 วัน และ  ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 30 วัน
ข.    ประกาศภายใน   2 วัน และ  ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 30 วัน
ค.    ประกาศภายใน   3 วัน และ  ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 60 วัน
ง.    ประกาศภายใน   3 วัน และ  ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 30 วัน
ตอบ   ง. ประกาศภายใน   3 วัน และ  ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 30 วัน
16.    จากข้อ  15  นายจ้างมีหน้าที่ต้องนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นไปจดทะเบียนต่อใคร
ก.    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ข.    ปลัดกระทรวงแรงงาน
ค.    อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง.    รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ตอบ   ก. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17.     จากข้อ 16 นายจ้างต้องนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นไปจดทะเบียนภายในเวลากี่วัน
ก.    15  วัน                    ข. 30  วัน
ค.   45  วัน                    ง.  60  วัน
ตอบ  ก. 15  วัน
18.    ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 5 วัน กฎหมายให้ถือสถานการณ์หลังจากกี่วัน ว่ามี "ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้" เกิดขึ้น
ก.    1  วัน                    ข.  5  วัน
ค.   4  วัน                    ง.   6  วัน
ตอบ  ข.  5  วัน
19.    เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกิดขึ้นจะมีขั้นตอนที่ดำเนินการต่อไปตามข้อใด
ก.    ตามประเภทงานของลูกจ้าง            ข. ตามประเภทกิจการของนายจ้าง
ค.   ถูกทั้ง  ก  และ  ข                ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ  ข. ตามประเภทกิจการของนายจ้าง
20.    ในกรณีถ้ากิจการของนายจ้างเป็นกิจการสำคัญต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทแรงงานต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดแต่ต้องไม่ปฏิบัติอย่างไร
ก.    นายจ้างจะปิดงานไม่ได้            ข. ลูกจ้างจะนัดหยุดงานไม่ได้
ค.   นายจ้างและลูกจ้างหยุดงานชั่วคราว        ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข
ตอบ  ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข
21.    เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้กิจการใดที่นายจ้างหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานไม่ได้เนื่องจากทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่
ก.    การรถไฟ                    ข. การท่าเรือ
ค.   การไฟฟ้า                    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ    (กิจการที่นายจ้างหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานไม่ได้คือกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคหรือกิจการที่เป็นบริการสาธารณะ)
22.     ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการสำคัญได้ถูกกำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราใด
ก.    มาตรา  21                     ข. มาตรา  18
ค.   มาตรา  23                    ง. มาตรา  26
ตอบ  ค.   มาตรา  23
23.    การฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะต้องฟ้องโดยตั้งข้อกล่าวหาขอให้วินิจฉัยถึงความไม่ชอบของคำวินิจฉัยอย่างไร
ก.    วินิจฉัยไปโดยไม่มีอำนาจหรือโดยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้
ข.    วินิจฉัยโดยปราศจากพยานหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ หรือวินิจฉัยไปโดยขัดแย้งต่อพยานหลักฐาน
ค.    วินิจฉัยไปโดยไม่สุจริต
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
24.    คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เมื่อได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้วจะต้องชี้ขาดข้อพิพาทแรงงงานนั้นภายในเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
ก.     60 วัน                    ข. 10  วัน
ค.    45  วัน                    ง.  30 วัน
ตอบ  ง.  30 วัน
25.    เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ หรือมาตรา ๑๒๓ ผู้เสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนอาจยื่นคำร้องกล่าวหาผู้ฝ่าฝืนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืน
ก.    30  วัน                    ข.  60  วัน
ค.   15  วัน                    ง.  90  วัน
ตอบ   ข.  60  วัน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการประกันสังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม
- กฎหมายประกันสังคม
- สวัสดิการแรงงานนอกระบบ
- อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม

- แนวข้อสอบนักวิชากาแรงงาน
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น